Kanalai suaugusiems
Playboy TV

Šiandienos programa

07:00 Yra kaip yra
08:00 Brydės
08:30 Mitų griovėjai (11)
09:30 Apie žūklę
10:00 Atsargiai - moterys! (1)
10:30 Kviečiu vakarienės
11:00 Naujakuriai (15)
12:00 Žmogus prieš gamtą (13)
13:00 Dviračio šou
14:00 Prajuokink mane
15:00 Šeimynėlė (1, 2)
16:00 Muchtaro sugrįžimas
17:00 Mentai (25)
18:00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (32)
19:00 Savaitės kriminalai
19:30 Muzikinė kaukė
21:30 MANO HEROJUS Žudymo žaidimai
23:35 AŠTRUS KINAS Ryklių naktis
Kanalai suaugusiems
Playboy TV